Üldinfo


Meie kontaktandmed:

aadress: Türi tn.9, 11314 Tallinn
Tel/fax: 655 37 63
tel: 655 37 63
e-mail: teave@teave.ee

Tutvustus:

Täiendõppekeskus TEAVE loodi 26.04.1991. Asutajateks oli kergetööstusettevõtteid ja omaaegse Kergetööstuse Koolituskeskuse töötajaid.

1991-1993 oli tööalane koolitus suunatud eelkõige rõivatööstusettevõtetele, keeleõpet, kontaktseminare ja arenduskoolitust pakuti kõigile firmadele. Alustati koostööd Lahti Täiskasvanute Koolituskeskusega. Ühiselt uuriti turgu, pakuti ärisuhteid, korraldati õmblus-, ettevõtlus- ja arengukoolitust.

1993-1994 aastatel oli TEAVE paljude Eesti-Soome kontaktürituste korraldaja erinevate majandusvaldkondade ettevõtetele (tekstiili- ja rõivatööstus, puidutöötlemine, mööblitööstus, masinaehitus, ehitus, teenindus), omavalitsus- ja riiklikele struktuuridele ning õppeasutustele. Kolm aastat oldi Haridusministeeriumi nõustavas rollis Soomega koostöö küsimustes.

1993. aastaks sai ettevõtete arenduskoolituse sisuks kvaliteediõpe, standardiseerimisalane koolitus, juhtimis- ja suhtlemisalased teadmised. Samal aastal loodi ka esimene regionaalne projekt - Ida-Virumaa arengu- ja koolitusprojekt. Koostöös maakonna haldus- ja haridusjuhtidega õpiti tundma ja analüüsima maakonna arenguprobleeme ja vastuolusid, loodi mitmeid koolitusprogramme ning algatati uusi projekte. Lisaks mitmetele projektidele käivitati maakonnas protsessid ühiseks arengu planeerimiseks, koostööks maakonna erinevate haldusstruktuuride vahel, ühis-koolituseks ning loodi eeldused pikaajalisteks rahvusvahelisteks partnersuheteks.

1994. aastal alustati rahvusvahelise regionaalse koostööga - sõlmiti Ida-Viru ja Päijät-Häme maakondade koostööleping. Koostöö Soomes laienes ühelt koolitusasutuselt maakonna tasemele ning ühisprojekte teostati erinevate õppeasutuste ja haldusstruktuuridega. Üha süvenesid teadmised Soome haridus- ja majandusstruktuuridest, regionaal- ja hariduspoliitikast.

1995. aastal laiendati koostööd 3+3 Eesti ja Soome maakondadele (Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva ja Päijät-Häme, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso). Esimestel aastatel loodi kontakte, vahetati informatsiooni, tutvuti maakondade erinevate organisatsioonide kogemustega. Kogu koostöö operatiivse juhtimise roll jäi Täiendõppekeskusele TEAVE, põhimõttelised ja pikaajalised otsused langetab 3+3 maakondade tippjuhtide nõupidamine.

1997-1998 käivitati 3+3 maakondade vahel konkreetsed valdkondlikud koostööprojektid ning laiendati koostöövõrgustikku:

turismiprojekt Blue Corridor

regionaalse kutsehariduse arendamine

keskkonnakaitse alane koostöö.

Neid projekte finantseeritakse INTERREG programmist ja 1998.a. saadi ka vastavate PHARE-INTERREG programmi projektide finantseerimisotsused.

Tänaseks on TEAVEst kujunenud ekspert rahvusvaheliste koostööprojektide teostamisel. Endiselt pakutakse ettevõtetele-organisatsioonidele personali arenduskoolitust, korraldatakse kursusi nii haridus- kui haldusjuhtidele ning jätkatakse tipptasemel metoodikaga õmblusala koolitust. Lõviosa ajast võtavad rahvusvahelised regionaalsed koostööprojektid.