Täiendõppekeskuse TEAVE suuremad projektid

 
1991 • Alustati arengu- ettevõtlus-, ja õmblusalase koolitusega Eesti ettevõtetele.
• Ärikontaktide vahendus Eesti ja Soome ettevõtete juhtidele.
1993 • Käivitus Ida-Viru projekt “Regionaalse täiskasvanute koolituse arendamine”. Tallinnas moodustati töörühm erinevate ministeeriumide esindajatest.
1994 • Algatati Ida-Viru ja Päijät-Häme maakondade vaheline koostöö, 11.04.1994 sõlmiti raamleping, käivitati maakondade vaheline majanduskoostöö, sealhulgas turismialane arendusprojekt.
1995 • Käivitus 4-aastane Soome-Eesti koostööprojekt “Õmblusala kutseoskused ja kutseõpetaja erialane ettevalmistus” 
• Alustati Ida-Viru maakonna omavalitsus- ja haridusjuhtide koolitusega.
• Algatati kolme Eesti (Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva) ja kolme Soome (Päijät-Häme, Ida-Uusimaa, Kymenlaakso) maakonna koostöö, vastav raamleping sõlmiti 15.09.1995.
1996

• Käivitus Päijät-Häme ja Ida-Viru koostöö raames omavalitsus- ja haridusjuhtide ning turismialane koolitus. 
• Korraldati regionaalse koostöö seminarid Tallinnas (juuni) ja Kuressaares (november) koostöös Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsiooniga (AEBR).
• Koostati ja esitati PHARE CBC-le finantseerimiseks Ida-Virumaa turismi arenguprojekt.

1997 • Teostati regionaalne tööalase koolituse projekt, mida finantseeris Euroopa Nõukogu
• Käivitati 3+3 maakondade koostöö raames INTERREG programmi turismiprogrammi turismiprojekt Blue Corridor ja regionaalse kutsehariduse arenguprojekt.
1998 • Teostati Euroopa Nõukogu poolt finantseeritav arenguprojekt “Ida-Virumaa koostöö ja koolitus”. 
• Käivitati 3+3 maakondade koostöö raames INTERREG programmi keskkonnakaitse alase koostöö projekt.
• Esitati PHARE-INTERREG programmile 3+3 maakondade turismi- ja hariduskoostööprojektid ning saadi finantseerimisotsus.
• Baltic Small Project Facilities - programmis läbis edukalt konkursi 3+3 maakondade omavalitsuste koostööprojekt GULF, mis sai finantseerimisotsuse.
1999 • Koostati PHARE-INTERREG programmile 3+3 maakondade keskkonnakaitsealase koostöö projekt.