Täiendõppekeskus TEAVE


 tegeleb täiskasvanute koolitusega, tegevuse põhisuundadeks on:

·        ISIKU JA ORGANISATSIOONI ARENDUSKOOLITUS s.o. kvaliteedi baaskoolitus, personalikoolitus ja nõustamine, keeleõpe jne.

·        KUTSEALANE TÄIENDÕPE kergetööstuserialadel ning turismi valdkonnas, samuti koolitajate ettevalmistamine nimetatud aladel

·        PROJEKTITÖÖ regionaalsed koostöö-, arengu- ja koolitusprojektid, majanduskoostöö eri valdkondades

Koolitus toimub põhiliselt kolmes erinevas vormis:

·        SEMINARID JA NÔUPÄEVAD aktuaalse info edastamiseks ja aruteluks

·        TSÜKLILISED KURSUSED kestusega 3-6 kuud, kus õppused vahelduvad iseseisva töö ja praktikaga töökohal

·        SÜVAKOOLITUS ettevõtte tellimusel “rätsepatööna” loodud koolituspakett, mis arvestab konkreetse ettevõtte eesmärke ning sellest lähtuvaid vajadusi.

TEAVE koostööpartneriteks on kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud, mitmed organisatsioonid, erinevaid majandus- ja tööstusharusid esindavad ettevõtted ning eri tasanditel tegutsevad õppeasutused.

Koolitust teostab TEAVE kooskõlastatuna Eesti Siseministeeriumi, Haridusministeeriumi, Majandusministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning vastavate Soome ministeeriumidega, Ida-Viru, Lääne-Viru ja Jõgeva maavalitsustega Eestis ja Päijät-Häme, Ida-Uusimaa, Kymenlaakso liitudega Soomes.

Täiendõppekeskus TEAVE on ETK ANDRAS, EESTI KVALITEEDI-ÜHINGU ning EESTI RÔIVA- JA TEKSTIILILIIDU liige.